Fietsersbond ‘teleurgesteld’ over uitstel van herinrichting Halsterseweg Noord

Bergse Bode 20 juli 2020 (Remko Vermunt, foto Google Maps)

BERGEN OP ZOOM – De herinrichting van de Halsterseweg Noord wordt uitgesteld. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs bekendgemaakt. Maar, dat zorgt voor grote teleurstelling bij onder andere de Fietsersbond Bergen op Zoom.

Vanwege de financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom werd eerder een uitgavenstop ingesteld. Dat betekende dat alle projecten tijdelijk op stop werden gezet. Het huidige college heeft onlangs besloten welke projecten alsnog opgestart kunnen worden in 2020 en welke projecten tijdelijk uitgesteld worden. De Halsterseweg Noord valt in die laatste categorie. Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan 2021-2024 wordt opnieuw bekeken of de weg alsnog aangepakt kan worden.

De Fietsersbond Bergen op Zoom, die een grote rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de plannen, is teleurgesteld over dit besluit. “Al enige decennia is de herinrichting een issue dat door een reeks van gemeentebesturen van Bergen op Zoom voor zich uitgeschoven is. Dat dreigt zo vlak voor de finish opnieuw te gebeuren. De Fietsersbond doet met de verkeersveiligheid als zeer hoge prioriteit een beroep op het huidig gemeentebestuur de herinrichting spoedig ter hand te nemen.”

De Fietsersbond is van mening dat de verkeersveiligheid, in het bijzonder die van de fietser, een zeer hoge prioriteit moet krijgen van het huidige college. “Het gaat in dit geval om de veiligheid van duizenden veelal jeugdige verkeersdeelnemers die dagelijks over de Halsterseweg gaan”, stelt de Fietsersbond. Zij vinden dan ook dat het college, de raad en vorige gemeentbesturen moreel aansprakelijk zijn, mocht er iets gebeuren op de Halsterseweg. “Neem uw (achterstallige) verantwoordelijkheid, ga snel over die finishlijn en neem de lauwerkrans in ontvangst.”

De Fietsersbond is niet de enige die van zich laat horen, ook Reinoud Krijnen (Samen0164) vraagt zich af of dit wel een goed idee is. “Wij vrezen voor het ‘Schelp-effect’ van de wethouder van financiën 2014-2018. Vooruitschuiven van noodzakelijke investeringen kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de toekomst. De focus moet gericht worden op grip van de exploitatiekosten.” Krijnen wil dan ook meer duidelijkheid over de kosten van de herinrichting en de eventuele extra kosten van de uitstel.