Gun elkaar een beter Bergen op Zoom

Halsterse Bode, 17 januari 2022 (redactie en foto door Dennis van Loenhout)

BERGEN OP ZOOM – Hoe groot de problemen in Bergen op Zoom ook zijn, de inwoners van de gemeente zijn slim, creatief en sociaal genoeg om ze het hoofd te bieden. Daarvan is SAMEN0164 overtuigd. “We moeten goede buren van elkaar zijn”, zegt lijsttrekker Reinoud Krijnen, “dat begint ermee dat je elkaar wat gunt.”

De afgelopen vier jaar leerde de gemeente Bergen op Zoom Reinoud Krijnen (62) kennen als een man van principes. Na een carrière in de accountancy en in de zorg besloot hij zijn kennis, kunde en doordachte besluitvaardigheid in te zetten voor de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom. Bij de verkiezingen van 2018 haalde hij een raadszetel voor een landelijke partij. Toen die partij tegen een grote, bewaakte fietsenstalling in de Fortuinstraat stemde, was dat druppel die de emmer deed overlopen. Burgers hadden een mooi project verloren, en dat mag niet gebeuren, vond hij. Krijnen besloot afstand te nemen van zijn partij en een eenmansfractie te starten. Het zal niet zo zijn dat in zijn raadsperiode alles bij hetzelfde blijft. Bergen op Zoom moet de koers verleggen. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is SAMEN0164 een gevestigde naam in de Bergse politiek. Gesterkt door een zorgvuldig samengestelde kandidatenlijst wil SAMEN0164 de Bergse burger op handen blijven dragen.

“Eigenlijk zitten we als gemeente in een fantastische situatie”, zegt Reinoud Krijnen, “want het kan alleen maar beter worden. De huidige situatie vraagt namelijk om verandering en biedt dus de kans om Bergen op Zoom op een beter niveau te brengen. Nee, we lossen de problemen niet in een handomdraai op en ja, er is veel te doen.

De gemeentelijke bedrijfsvoering moet beter en transparanter, de financiën moeten op orde komen en op het gebied van WMO en jeugdzorg is er een wereld te winnen. Daarbij dienen we te staan voor Cultuur en Sport, essentieel voor onze samenleving. Niet alleen belangrijk voor onze eigen waarde maar ook bepalend voor het imago van de gehele gemeente. In deze stad en in de gemeentelijke organisatie hebben we de kwaliteit en expertise die dat voor elkaar kan krijgen. Als we mensen de kans geven om te laten zien wat zij in hun mars hebben door samenwerking en door elkaar wat te gunnen, dan kunnen we meer gaan genieten van het feit dat het in Bergen op Zoom goed leven is.”

Krijnen vergelijkt die gunfactor met de band tussen goede buren. “Als je je buur wat gunt, dan gunt hij jou ook wat. Als het hem goed gaat, gaat het jou ook goed. Het gemeentelijke apparaat moet het ondernemers mogelijk maken om te ondernemen, burgers en raadsfracties moeten soms verder durven kijken dan de eigen belangen ofwel het bredere plaatje een kans gunnen. Onze gemeente verdient dat. Vergelijk het met Vastenavend, wat mij betreft het mooiste feest dat er bestaat.  Tijdens de Vastenavend vieren we iets waarvan we allemaal blij worden, dan delen we iets dat de hele gemeente naar een hoger plan tilt. Wij kunnen dat in Bergen op Zoom. SAMEN0164 wil klaarstaan voor de inwoners van Bergen op Zoom, zodat ze gehoord worden, zodat hun problemen op de agenda komen en zodat ze elkaar vinden op weg naar een stad waar de saamhorigheid ook buiten de Vastenavend ervoor zorgt dat dit de mooiste gemeente is om in te wonen. Dat gunnen we iedereen.”