Hoezo 90% minder benzeenuitstoot asfaltcentrale? Dit is misleiding!

Vandaag, 8 januari 2022, heeft Reinoud Krijnen van SAMEN0164 5e brief over asfaltcentrale  Bergen op Zoom gestuurd naar het college.

De omgevingsdienst meet alleen de uitstoot van benzeen en niet van de PAK’s. De gemeente legt bij overtreding een dwangsom van €5.000,- op en dat is een lachertje voor de asfaltcentrale. Zij is daar zelfs tegen in het verweer gegaan, om het nemen van maatregelen te vertragen. Dit levert hen honderdduizenden euro’s op. De handhavingsstrategie van Den Bosch met een dwangsom van €50.000,- resulteert meer effect. 

Deze ondernemer past een vertragingsstrategie toe en speelt daarmee met de gezondheid van de inwoners en van de in onze gemeente werkzame mensen. Deze strategie wordt al ruim 7 jaar succesvol toegepast door de asfaltproducenten op ministerieel niveau (asfaltlobby).

In de bijeenkomst in de Raaijberg heeft Reinoud de volgende vraag gesteld: Bent u bereid om tijdens die enkele dagen dat ook de rook uit onze schoorsteen direct neerslaat de productie op te schorten? De onderneming weigert zelfs dit te overwegen en de onnozelheid straalde bij de beantwoording ervan af, laat staan dat zij op enerlei wijze rekening houdt met weersomstandigheden.

Deze onderneming is niet voor niets op afstand gezet door BAM en Heijmans (Asfaltnu), twee grote wegenbouwbedrijven. Hiermee wordt tevens het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico op afstand gezet. Jarenlang hebben zij de kwaliteit van de leefomgeving belast met kankerverwekkende stoffen.

APM gebruikt als excuus voor de benzeenuitstoot dat zij asfalt moet produceren door oud asfalt te recyclen, omdat haar grote afnemer Rijkswaterstaat dat eist in verband met duurzaamheid. De waarheid ligt anders! APM weigert om gebruik te maken van de expertise van SABIC over hun succesvolle methodes om o.a. benzeen af te vangen.

De heer Kwaadgras (wijkcommissie Noordgeest) vraagt naar metingen van PAK’s aan de schoorsteen en de resultaten ervan. APM weigert deze te delen met de gemeente. Dat zou zijn, omdat hun meetapparatuur niet is gekalibreerd en APM geen onrust wil zaaien bij de omwonenden. De gegevens worden wel gedeeld met de Omgevingsdienst.

De uitstoot door APM in Den Bosch is 50 keer hoger dan de toegestane wettelijke grenswaarde. Dit is de oorzaak dat de centrale in Den Bosch is stilgelegd en de reden dat daar eerder wordt begonnen met de filtering van uitstoot van Benzeen en PAK’s.

En ondertussen produceert APM zonder ook maar enige filter op benzeen en PAK’s door. Zij vindt dit prima, want met de te nemen maatregelen wordt pas in de zomer van 2022 begonnen. Daarbij worden de resultaten van Den Bosch meegenomen. Indien deze niet bevredigend zijn, dan geeft dit weer een reden om later in Bergen op Zoom te starten.

De stelling dat de uitstoot 90% lager wordt is misleidend! Er wordt immers steeds meer asfalt geproduceerd door oud asfalt te recyclen en daarmee zal de vermindering aanmerkelijk lager zijn. Voorbeeld: bij 40% recyclede productie resulteert 90% vermindering een uitstoot van 4% en bij in de toekomst 100% recyclede productie een uitstoot van 10%. Dit is dus een vermindering van 75% in plaats van 90%.

Let op! De belofte van uitstoot vermindering moet nog worden waargemaakt!

Helaas is er sinds de maatregelen van de overheid op 1 januari 2016 “geen sprake van baanbrekende en hoopgevende maatregelen”. We moeten kennelijk, als het aan APM ligt maar afwachten, of zij daartoe bereid zijn. In ieder geval halen zij niet de kennis op die bij andere bedrijven aanwezig is, zoals SABIC. Hier heeft Reinoud Krijnen van SAMEN0164 expliciet naar gevraagd bij APM.

Al zeven jaar is APM in overtreding, doordat zij geen benzeen of PAK’s heeft afgevangen. Ieder ander bedrijf had allang zijn deuren moeten sluiten.

Reinoud Krijnen vraagt het college welke maatregelen genomen worden, zodat APM zich wel aan de normen houdt.  Een dwangsom van €5.000,- is voor APM een lachertje en vraagt of het college de dwangsom gaat verhogen naar een bedrag dat de investering in een luchtzuivering economisch rendabel maakt. Daarnaast vraagt Reinoud Krijnen of het college ervoor gaat zorgen dat de omgevingsdienst zelf metingen verricht om ook de uitstoot van PAK’s en fijnstof in beeld te brengen?

SAMEN0164 is zo’n vervuilend bedrijf, waar maar tien mensen werken (van buiten onze gemeente werken), liever kwijt dan rijk. Hun terughoudende houding om daadkrachtig werk te maken van de gestelde normen accepteren wij niet. SAMEN0164 ziet daar graag een bedrijf voor terugkomen dat wel van toegevoegde waarde is voor de samenleving.