SAMEN0164 vol goede moed

SAMEN0164 heeft bij de verkiezingen in 2022 één volle zetel behaald. Reinoud Krijnen is blij en trots op het kersverse team van SAMEN0164. De afgelopen maanden hebben we vele gesprekken met diverse burgers gevoerd. Door corona en quarantaines was dit niet altijd fysiek mogelijk en waren er zeker ook aan aantal gesprekken telefonisch of online.

Zaken eigenhandig opgepakt

Gedurende de afgelopen vier jaar hebben vele inwoners van Bergen op Zoom, Lepelstraat en Halsteren Reinoud persoonlijk als raadslid aangesproken. Hij heeft zaken opgepakt, aanhangig gemaakt en vele pijnpunten ook opgelost. Het is duidelijk dat Reinoud doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Op een positieve, opbouwende manier, met empathie voor en met de burgers.

Asfaltcentrale

Een van de zaken die Reinoud de afgelopen tijd meerdere malen onder het voetlicht heeft gebracht is de vervuilende asfaltcentrale. Hierover zijn meerdere brieven naar het college gestuurd, waarbij hij de situatie rondom deze fabriek ter sprake bracht.

Brieven waarin hij aangeeft dat er bij deze fabriek nog steeds niet de verplichte filters worden gebruikt. Slechts lappen houden schadelijke fijnstof tegen. Deze onderneming hoopt met een vertragingsstrategie pas over een aantal jaren te hoeven investeren in de benodigde filters om PAK’s en benzeen tegen te houden, Deze schadelijke stoffen dalen dagelijks over een bepaald deel van Bergen op Zoom neer.

In deze fabriek werken slechts tien mensen, waarvan het merendeel niet in deze omgeving woont. In zijn strijd tegen deze fabriek werkt Reinoud nauw samen met de wijkcommissie Noordgeest en Meilust en ook de dorpsraad van Halsteren volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Daarnaast initieert hij een nog op te richten wijkcommissie Schelde Vesting/ Havenkwartier om in deze zaak op te trekken.

 

 

Bergse politiek in slecht daglicht

De afgelopen dagen zijn er incidenten geweest binnen de Bergse politiek, die de beeldvorming over onze gemeentelijke politici helaas geen goed doen. Dat neemt echter niet weg dat SAMEN0164 de toekomst van onze mooie gemeente met veel vertrouwen tegemoetziet.

Reinoud geeft aan; ‘Dit is nog maar het begin. Ik weet mijn positie binnen de gemeenteraad; die is vanzelfsprekend niet in de coalitie, maar in de oppositie.”

We moeten het samen doen

Als eenmansfractie SAMEN0164 zoekt Reinoud onvermoeid de confrontatie én de samenwerking op om onderwerpen als de wachtlijsten binnen de WMO, een gezonde bestuurscultuur en verkeersveiligheid binnen de raad onder de aandacht te brengen.

Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en wijkcommissies pakt hij deze punten bij de kop, op zoek naar constructieve oplossingen.

Want; aldus Reinoud; “we moeten het SAMEN doen.”