Verkeersveiligheid T-Kruising Laan van Reimerswaal- Aalscholver niet op orde

Reinoud Krijnen heeft 19 april een artikel brief naar het college gestuurd over de verkeersveiligheid bij de t-kruising Laan van Reimerswaal-Aalscholver.

Tijdens het verkiezingsdebat Bergse Plaat d.d. 8 maart 2022 is een gevaarlijke T-splitsing “Laan van Reimerswaal-Aalscholver) aan de orde gesteld. Hieronder ziet u een overzichtsfoto vanuit de Laan van Reimerswaal. De Laan van Reimerswaal is een ontsluitingsweg en dus een 50km weg. Dit is met name voor hulpdiensten van belang is. Op deze T-splitsing nadert het auto- en vrachtverkeer een woonwijk die is ingericht als een 30km gebied. Je ziet op de foto dat het fietspad niet is doorgetrokken en dat er geen zebrapaden zijn en dus sowieso een aanduiding ontbreekt dat de 50km weg ophoudt.

Door Mevrouw Van Gurchom-Colijn werden tijdens het verkiezingsdebat de onderstaande maatregelen voorgesteld. Hiermee kan op eenvoudige wijze de T-splitsing een stuk overzichtelijker en daarmee veiliger worden gemaakt.

  1. Trek het dubbele fietspad door in de rode kleur.
  2. Breng haaientanden aan, zodat het voor bestuurders van gemotoriseerd verkeer duidelijk is dat zij voorrang dienen te verlenen.
  3. Leg twee zebrapaden aan, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken.

Tevens wordt met deze voorgestelde maatregelen duidelijk gemarkeerd dat hier de 50km weg eindigt.

Reinoud Krijnen heeft aan het college gevraagd hoe zij de T-splitsing veiliger gaat inrichten en welke van de voorgestelde maatregelen worden overgenomen. Daarnaast heeft hij gevraagd op welke termijn de aanpassingen uitgevoerd worden.