Aanpak sprokkelgroen in gemeente Bergen op Zoom

Vorig jaar is door de gemeenteraad de motie “Sprokkelgroen/reststroken grond” aangenomen. Begin 2021 zou duidelijkheid zijn hoe inwoners stukjes grond kunnen verwerven of kunnen huren. Ik heb de afgelopen tijd contact gehad met de wethouders en hen geïnformeerd over serieuze interesse van inwoners om groenstroken te kopen. Dit gaat om serieuze stukken grond. De gemeente kan hiermee ruim 80.000,- euro binnenhalen en een grote besparing op de exploitatiekosten van groenonderhoud.
Wethouder Koenders heeft aangegeven dat de ambtelijke organisatie eerst alle stukken grond in beeld wil brengen die voor verkoop in aanmerking komen en dit is tijdrovende zaak is.
Ik heb deze week een brief gestuurd naar de gemeenteraad of de gemeenteraad geïnformeerd kan worden over het wel of niet uitvoeren van de motie die in 2020 aangenomen is.
Ik heb geopperd om een tweesporenbeleid te voeren. Stel de procedure en werkinstructie/stappenplan op, die nodig zijn bij verkoop of verhuur van grond. Maak een begin met grondverkoop (lopende aanvragen) en gebruik de ervaringen om het beleid, de procedure en werkinstructie/stappenplan aan te scherpen op de praktijk.