Halsterse Krant 17 juni 2022

GEMEENTEN BERGEN OP ZOOM EN WOENSDRECHT – Burgemeesters Petter van Bergen op Zoom en Adriaansen van gemeente Woensdrecht zijn door raadslid Reinoud Krijnen van SAMEN0164 benaderd over maatregelen bij de oversteek van het fietspad op de Huijbergsebaan. Ook de Fietsersbond is middels een brief benaderd.

‘Onlangs is de samenleving opgeschrikt door een vreselijk ongeval bij de oversteek van het fietspad op de Huijbergsebaan. Er wordt op deze 80-kilometer-weg hard gereden. Bij de passage van de oversteek wordt kort voor de kruising aangegeven dat de snelheid maximaal 60 kilometer mag zijn. Dit zou een laatste herhaling moeten zijn. Helaas zijn zowel snelheid beperkende maatregelen als handhaving op snelheidsovertredingen op dit traject onvoldoende. Wanneer tweewielers de Huijbergsebaan moeten oversteken, is het van belang dat zij goed zicht hebben op aankomend verkeer.

Hij vraagt op korte termijn de begroeiing te laten snoeien en aan weerszijden een extra snelheidsbord te plaatsen. Ook vraagt Krijnen of op dit traject een flitser mogelijk is. Verder rest een aantal vragen over verlichting, die er wel is aan Woensdrechtse zijde maar niet aan de Bergse kant. Ook wil het raadslid weten of er destijds aan Veilig Verkeer Nederland om advies is gevraagd over de inrichting van het fietspad en of er provinciale subsidies ontvangen zijn en zo ja of hier documenten van beschikbaar zijn. ‘Graag willen wij over enkele punten in gesprek’, aldus Reinoud Krijnen.