Auvergnepolder Hoogspanningsstation TenneT

Op de valreep van de vorige collegeperiode heeft het toenmalige college vlak voor de verkiezingen de gemeenteraad een voorkeurslocatie aan laten wijzen bij de gemaal De Pals in de noordelijke Auvergnepolder. Een gebrekkige omgevingsdialoog en ondeugdelijke informatie aan de raad gingen hieraan vooraf. Daarbij werd iedereen een paar maanden later verrast over het feit dat het HS-station op een terp moet worden gebouwd.

Dit gaf aanleiding voor SAMEN0164 om de nota Herstellen & Versnellen op te stellen. Deze is te vinden op de site of bij ons op te vragen.

Wij zetten nu alles in het werk om het station op het industrieterrein naast Sabic te krijgen.

Vasthouden aan “De Pals” zal de bouw van het HS-station zo’n tien jaar vertragen door procedurefouten. Daarnaast wordt met de bouw voorkomen dat onze wegen kapot worden gereden en dat met voorgestelde landschappelijke inpassing de natuur wordt aangetast.

Inmiddels is een brief gestuurd naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en hebben wij een initiatiefnota ingediend bij de gemeenteraad om de keuze van destijds te heroverwegen.

Nota Heroverweging Aanwijzing Voorkeurslocatie HS BoZ

Initiatiefvoorstel intrekking raadsbesluit voorkeurslocatie Hoogspanningsstation Halsteren

Ingezonden brief aan Ministerie van EZK, 25 september 2023