Arbeidsmigrantenhuisvesting Havenkanaal

 

Het college en de meerderheid van de raad onder aanvoering van de VVD wil 435 arbeidsmigranten aan het Havenkanaal huisvesten. Nog geen 70 daarvan werken in Bergen op Zoom en zullen dus iedere dag hun weg moeten vinden naar de A4 en A58. De bewering van de wethouder dat 70% van deze mensen op het Noordland/Theodorushaven/De Poort werken blijkt onjuist en ook de stelling van de ambtelijke organisatie, dat deze op de fiets naar hun werk gaan, klopt niet. Daarbij komt dat de arbeidsmigranten, die nu in de wijken wonen, niet aan het Havenkanaal worden gehuisvest.

Dit is alleen voorbehouden aan de arbeidsmigranten die via het uitzendbureau Covebo werken. SAMEN0164 vindt dit niet alleen een kwalijke zaak, omdat deze mensen bij geen werk op straat worden gezet, maar ook omdat deze A-locatie moet worden benut voor de Bergse woningmarkt.