Het nieuwe duurzaam bouwen

Bergen op Zoom staat net als andere gemeentes voor een behoorlijke woningbouwopgave. De woningbouwmarkt geeft jongeren geen ruimte om uit te vliegen, jonge gezinnen kunnen niet doorgroeien, ouderen kunnen moeilijk verhuizen naar geschiktere woningen, nog maar niet te spreken over spoedzoekers. Daarbij worden er landelijke eisen gesteld aan de uitstoot van stikstof en CO2.

Om bouwen toch mogelijk te maken zal er anders moeten worden gebouwd. Denk aan bouwmaterialen die worden gemaakt in onze eigen regio van gewassen die ook in onze eigen regio kunnen worden geteeld. Daarnaast wordt Bergen op Zoom omringd door natuur waarop woningbouw moet aansluiten.

Daarvoor moet aan de bouwwereld duidelijk worden gemaakt dat Bergen op Zoom hier open voor staat en moet het gehele gemeentebestuur hier kennis van zaken over opdoen, want dit bestrijkt alle werkvelden en biedt tevens kansen om de biobased economy van Bergen op Zoom een impuls te geven.

Maar belangrijker is dat Bergen op Zoom straks niet achter aan de rij komt te staan in de huizenbouw.

Na ruim acht maanden van overleg met de ambtelijke organisatie en het college is het SAMEN0164 gelukt om de motie: “Het nieuwe duurzaam bouwen” aangenomen te krijgen. Daarmee staat de deur open om op 28 juni 2023 om een mini-symposium over duurzaam- en biobased bouwen te organiseren. Dit is een cruciale stap in het informeren en inspireren van alle belanghebbenden en in het verbreden van ons netwerk.

Wij hebben het volgende verzoek aan het college gedaan: organiseer een mini-symposium over duurzaam- en biobased bouwen, dat zich richt op het delen van kennis, innovaties en best practices. Betrek relevante belanghebbenden bij de organisatie van het mini-symposium, zoals architecten, ingenieurs, bouwbedrijven, materiaalleveranciers, agrariërs en overheidsfunctionarissen. Werk samen met relevante belanghebbenden en instanties waarbij financiële middelen worden ingezet uit bestaande landelijke- en regionale samenwerkingsverbanden en initiatieven. Evalueer de resultaten van het mini-symposium en deel de opgedane kennis en inzichten om de bredere acceptatie en toepassing van duurzaam- en biobased bouwen te bevorderen.