Huisvesting 300 asielzoekers Plein 13

Standpunt SAMEN0164

Wij zijn wettelijk verplicht 120 statushouders (ex-asielzoekers die wettelijk toestemming hebben gekregen in Nederland te wonen) te huisvesten.

Huisvest deze 120 mensen in een tijdelijke huisvesting, zodat zij kunnen integreren, hun kinderen naar school kunnen en zij kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Ofwel dat zij meewerken aan onze samenleving en zorg eerst dat ervaring wordt opgedaan met het kleinschalig huisvesten van asielzoekers.

Als we dit doen komen landelijk opvangplaatsen voor asielzoekers vrij en is opvang in gemeentes niet nodig.

Vanuit de tijdelijke huisvesting kunnen zij net als ieder ander meedoen in de toewijzing van woningen en niet anderen verdringen.

Echter gaf het college dit jaar aan dat zij 300 asielzoekers door het COA wil laten huisvesten in de Jacob Obrechtlaan nr.5. Bergen op Zoom is kennelijk in regionaal verband deze ambitie aangegaan onder het excuus wat te doen aan het probleem van de asielzoekersopvang. Dit wordt door de meerderheid van de raad gesteund *).

Wij vinden dit onverantwoord om zoveel asielzoekers op deze locatie geclusterd op te sluiten en daarbij is SAMEN0164 van mening dat Bergen op Zoom dit niet aan kan, gezien het feit dat wij hierin geen ervaring of kundigheid hebben. Zie eerst maar ervaring op te doen met een kleine groep van 24 mensen.

*) Onze motie, mede ingediend op 13 juli 2023 door GBWP, om het college de juiste koers mee te geven heeft het niet gehaald.