Renovatie kademuren Oude Haven (De Kaai)

Wat een soap is dit geworden, veroorzaakt door achterstallig onderhoud. Uitstel van het renoveren van de kademuren gaat ons in de toekomst alleen maar meer geld kosten. Probleem is dat de gemeenteraad niet goed is geïnformeerd. Onze motie die op 4 oktober 2021 opriep tot herstelwerkzaamheden haalde het niet! Dit kost ons inmiddels zo’n miljoen euro. De eerste €100.000,- ligt in het water en de prijs- en rentestijgingen zorgen voor de andere €900.000,-. Een herhaling van zetten, want dit maken we vaker mee, denk aan De Bouwkoten!

We lopen gevaar dat uiteindelijk het historische karakter van de Oude Haven verdwijnt. Er zijn zelf ideeën geopperd om De Kaai vol te storten. Positief is dat op de valreep de omwonenden in grote getalen actief zijn geworden en daarmee voor het besef van het historisch belang en water in dit stadsdeel wordt opgekomen. Wij blijven via deze groep belangenvertegenwoordigers de gang van zaken op de voet volgen.