Bergse politiek snapt zorgen over uitstoot APM asfaltcentrale

Reinoud Krijnen, raadslid van SAMEN0164 en de wijkcommissies Noordgeest, Meilust en de Dorpsraad Halsteren, krijgen na vijf brieven aan burgemeester en wethouders eindelijk aandacht voor de volksgezondheid.

ZuidWest Update door Hans-Jorg van Broekhoven 15-6

Een dag nadat bezorgde leden van wijkcommissies en de Halsterse dorpsraad een brief rondstuurden over de uitstoot van de APM Asfaltcentrale, begint politiek Bergen op Zoom in beweging te komen. Het besef dat er alsnog snel naar de signalen van deze bewoners gekeken moet worden, groeit met de dag.

De aan de Theodorushaven gelegen asfaltproducent APM is al zes jaar onderwerp van de nodige zorgen bij omwonenden van het bedrijventerrein. Zowel in de wijken Noordgeest als Tuinwijk en in Halsteren bekommeren mensen zich over de vraag hoe gezond en veilig het er is, qua luchtkwaliteit en vervuiling.

In berichten over metingen laat de gemeente steeds weten dat er geen normen overschreden worden maar daarbij wordt iedere keer alleen over benzeen gesproken. De uitstoot beperkt zich echter niet tot alleen die gevaarlijke stof. Er zitten tevens andere organische stoffen bij, die ontstaan door onvolledige verbranding, aangeduid onder de verzamelnaam polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Hierover is veel minder duidelijk, als het uitstoot en hoeveelheden op wijkniveau betreft. Reden genoeg, zeker nu de onzekerheid maar aanhoudt, voor de wijkcommissie om de politiek nog eens aan te schrijven.

Veel onduidelijkheid

Er is beterschap beloofd door APM maar wanneer de beloofde filtering komt, is nog altijd onduidelijk. Of die voldoende gaat werken zal pas daarna blijken. De bewoners hopen vooral dat de gemeenteraad het college tot haast maant, zowel met het aanjagen van een halt aan de uitstoot van schadelijke stoffen als het controleren ervan. Er is ook te veel onduidelijk, stelde raadslid Reinoud Krijnen deze week opnieuw vast. Aan de ene kant zegt de gemeente dat zorgen niet nodig zijn. Aan de andere kant wordt er met boetes gehandhaafd richting de asfaltproducent, vanwege het niet voldoen aan wettelijk bepaalde normeringen.

Namens de grootste coalitiepartij blijft VVD-fractievoorzitter Jim Bernaards iets meer op de vlakte. Hij gaat nog wel uit van de goede bedoelingen van APM en de gemeente, al snapt hij de zorgen van de bewonerscomités. Wat hem betreft is nader onderzoek naar de uitstoot overigens wel een goed idee, alleen al om hopelijk de zorgen van omwonenden weg te nemen.

Meten met twee maten?

Krijnen is inmiddels niet meer het enige raadslid dat zich publiekelijk om de situatie bekommert. Een dag na ons artikel over de aanhoudende gezondheidszorgen van bewoners, meldde zich Rian Govers. In de hoedanigheid van verontruste inwoner, als fractievoorzitter van Lokaal Realisme én als lid van het algemeen bestuur bij Waterschap Brabantse Delta. Ze is geschrokken van het feit dat de gemeente nog steeds zegt uit te gaan van de goede wil van APM. Het voelt voor haar alsof er met twee maten wordt gemeten; “Als ze met dit bedrijf zo coulant zijn, dan mogen ze dat met alle bedrijven wel eens zijn.” Om de werkgelegenheid kan het niet gaan, zegt ze. Dat betreft maar een  paar mensen.

Ook stankoverlast aanpakken

Ook GBWP heeft zich inmiddels gemeld in de opnieuw aangezwengelde discussie. Raadsleden Alperen Yilmaz en Paul Schut spreken zelfs van ‘giftige uitstoot’ in een brief aan het college. Hun partij meldt zorgen te hebben over deze “gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen.” En dat van een bedrijf dat zegt de meest duurzame centrale van Nederland te zijn. De fractie wil niet alleen aandacht voor de uitstoot van benzeen en PAK’s maar tevens voor geur- en stankklachten, die het leefgenot er bepaald niet beter op maken her en der.