‘Code rood voor financiële positie gemeente’

BERGEN OP ZOOM – De lokale politieke partij Samen 0164 maakt zich grote zorgen over de verslechterde financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom. Raadslid Reinoud Krijnen en burgerlid Jan Bruijs zien ook geen enkele verbetering, schrijven ze. Ze beroepen zich op de zogenoemde inspanningsverplichting van het college en willen dat binnen drie maanden een concreet plan op tafel ligt om de negatieve exploitatie om te buigen naar blijvend zwarte cijfers.

Samen 0164 stemde als een van de weinige partijen tegen het beleidskader 2020-2023. De fractie vindt dat er een andere aanpak dient te komen “ter voorkoming van een ongewenste situatie die alle inwoners raakt.” Het lopende boekjaar stemt in ieder geval nog niet gerust, valt te lezen in een brief aan B en W. De rapportage over de eerste drie maanden 2019 laat een tekort zien van 4,4 miljoen euro. De gemeente leeft op te grote voet, stellen Krijnen en Bruijs, en ze krijgen uit gepresenteerde cijfers niet de indruk dat de voornemens zijn hier veel verandering in te brengen.

‘Bodem is in zicht’

Er geldt volgens de partij nu echt ‘code rood’ voor de financiële positie van Bergen op Zoom. Op de vraag aan het college of zij ook een inspanningsverplichting ziet om binnen de exploitatiebegroting 2019 te blijven komt geen antwoord, aldus het schrijven.

Het eigen vermogen van de gemeente is na aankoop van de Nedalco-gronden in 2010 flink gedaald en in de jaren erna is nog eens 36 miljoen ‘verdampt’. “De bodem komt in zicht”, waarschuwen de twee politici, en de lange termijnschulden zijn inmiddels opgelopen tot een totaal van 214,5 miljoen euro in 2018.

Geen structurele aanpak

Het enige antwoord dat het college zou hebben op vragen over oplossingen is het verkopen van grond, aldus Samen 0164. Dat ziet de partij echter niet als een structurele verbetering. Het dicht weliswaar gaten maar garandeert niet dat nieuwe oplopende schulden uitblijven. Daarom vraagt de fractie of B en W binnen drie maanden -en als dat niet lukt in ieder geval zo snel mogelijk- een financieel onderbouwd plan kan presenteren om te komen tot een positieve exploitatie voor 2020-2024, “zodat we niet op een financieel strafbankje terecht komen.”

Te veel ambtenaren

Het grote aantal ambtenaren wordt mede als oorzaak gezien van de hoge uitgaven hier. De brief vraagt namelijk meteen om opheldering over het feit dat de gemeente Bergen op Zoom veel meer medewerkers in dienst heeft dan vergelijkbare plaatsen. Daarnaast wordt ook nog voor miljoenen aan extern expertise ingekocht. Hierover verwachten Krijnen en zijn collega eveneens uitleg.