Politiek wil betere werking BuitenBeter App

Bergse Bode 13 juli 2019 (Remco Vermunt)

BERGEN OP ZOOM – Zowel de fractie van SAMEN0164 als Lijst Linssen maken zich zorgen over de werking van de BuitenBeter App. Lijst Linssen stelden eerder dit jaar al vragen over de app, omdat er geen actie werd ondernomen op een melding rondom kapotte straatlantaarns en nu vind ook SAMEN0164 dat je te lang moet wachten tot er actie ondernomen wordt.

“SAMEN0164 vindt het respectloos naar de inwoners aan de Plataanstraat te Bergen op Zoom dat er niets gedaan wordt aan het metershoge onkruid”, dat stelt Reinoud Krijnen in vragen aan het college van burgemeester en wethouders. “Het is onacceptabel dat na 11 werkdagen nog steeds geen actie is ondernomen op zowel de Buitenbeter App als de melding via de gemeentesite. De enige terugkoppeling bestaat uit de melding dat de melding tot twee keer bij u bekend is”, stelt Krijnen.

Meldingen

In maart van dit jaar stelde Lijst Linssen eveneens vragen over de werking van de BuitenBeter App. “De fractie van Lijst Linssen verneemt regelmatig van burgers dat zij teleurgesteld zijn in de afhandeling van klachten en meldingen. Nog steeds blijkt dat de BuitenBeter App meldingen aanneemt en ook terugkoppelt met de melding ‘afgehandeld’, maar er daadwerkelijk niets of onvoldoende met de melding wordt gedaan.” Lijst Linssen gaf daarbij het voorbeeld van een melding die werd gedaan omtrent zes tot acht lantaarnpalen in de Kloosterstraat die al langere tijd buiten werking waren. Uiteindelijk werd drie keer melding gedaan. “Bewoners worden hier moedeloos van en verliezen het vertrouwen in de gemeente om te melden via de BuitenBeter App. Er zijn bij onze fractie meer dergelijke feiten bekend. Het schort in de opvolging van meldingen”, stelde Toine van Steenpaal en Ton Linssen.

Platformen

De gemeente liet destijds weten dat het probleem te maken heeft met de diversiteit aan platformen waar je je melding door kan geven. “In de eerste plaats is er de gemeentelijke website met het standaard meldingsformulier. Specifiek voor het melden van storingen aan de openbare verlichting en de verkeerregelinstallaties is op de gemeentelijke website een menuoptie beschikbaar die toegang geeft tot de website ‘slimmelden’. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de BuitenBeter App.” De eerste twee mogelijkheden zijn applicaties die door de gemeente zijn ontwikkeld terwijl de BuitenBeter App een landelijk beschikbare applicatie is die niet door de gemeente wordt beheerd. “Een voordeel van al deze mogelijkheden is dat de melders zelf een keuze kunnen maken in de wijze van melden. Een nadeel is dat deze systemen niet volledig met elkaar zijn geïntegreerd, waardoor zaken niet altijd synchroon lopen.”

Oplossing

Lijst Linssen wilde echter weten hoe de gemeente dit probleem gaat oplossen en daar schaart Samen 0164 zich nu ook achter. “Wat gaat u doen om het meldingssysteem werkbaar te maken?”, vraagt Krijnen. Diezelfde vraag stelde ook Lijst Linssen. Zij wilden weten of het college bereid is om intern te onderzoeken waarom het ‘zo dikwijls fout gaat’ met betrekking tot informeren van burgers en met name wat de reden is dat er geen of onvoldoende actie wordt ondernomen na een serieuze melding via de Buiten Beter App? Wethouder Annette Stinenbosch liet daarop weten met klem afstand te nemen van de bewering dat het ‘zo dikwijls fout gaat’. “Eerder gaven wij al aan de dienstverlening aan de inwoners van de stad serieus te nemen dus, ook met betrekking tot de meldingen en de afhandeling hiervan. Echter hechten wij eraan om te melden dat bij de verwerking van 12.348 meldingen inzake Integraal Beheer Openbare Ruimte op jaarbasis (2018), er helaas altijd wel sprake zal zijn van een beperkt aantal gevallen waarin zaken niet geheel lopen zoals wij zouden willen.”