‘Kantine stadskantoor nog niet uitbesteed’

Halststerse/Zuidwestkrant 2-12-2020

HALSTEREN – Raadslid Reinoud Krijnen van Samen0164 heeft aan B en W vragen gesteld over bezuinigen op het bedrijfsrestaurant en waarom het college het traject “uitbesteden bedrijfskantine” niet heeft opgepakt.

‘Het gaat mij aan het hart. SDW heeft als een van de vele speerpunten dat mensen kunnen participeren in de samenleving. Sinds 1999 kent zij als kernwaarde dat zij niemand in de kou laten staan. En nu zet u als samenwerkingspartner deze mensen op straat, zonder hierover naar verluidt in gesprek te zijn gegaan met SDW om de kantine uit te besteden. Zo ga je niet met elkaar om, dit getuigt van geen respect. Notabene is dit tegen alle afspraken van het “Focusakkoord” in.

In diverse besprekingen, waarbij de wethouders aanwezig waren, is door mij de structurele bezuiniging op het bedrijfsrestaurant ten bedrage van € 100.000,- besproken. Ga met SDW aan tafel over hoe het bedrijfsrestaurant kan worden uitbesteed. Verken de mogelijkheden die SDW ziet in het gebruik van deze vaak niet gebruikte ruimte. Gaat u op korte termijn alsnog het gesprek aan met SDW? Verder rest ons de vraag: “Waarom heeft u het traject ‘uitbesteden bedrijfskantine’ niet opgepakt? U heeft hier immers voldoende tijd voor gezien de energie die u stopt in andere zaken die geen gewicht in de schaal leggen en waarvan geen zicht is op de vermeende bezuinigingen (exemplarisch voorbeeld: Het Lijkenhuisje). Inderdaad gaat mij SDW nog steeds aan het hart. Begrijp wel, het gaat mij om alle mensen die betrokken zijn bij SDW: families en medewerkers. U dreigt uw eigen gouden regel 2 “Zorg voor veiligheid en sociaal vangnet” te overtreden. Wij willen graag uitleg over hoe u in deze zaak uw maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat nemen?’