Ongeloof bij Samen0164 over gang van zaken zwembad

BERGEN OP ZOOM – Reinoud Krijnen uit namens zijn partij in twee brieven zorgen en ongeloof over wat er allemaal mis gaat bij De Schelp. Hij snapt niet dat dit kan gebeuren bij wat een professionele organisatie zou moeten zijn.

De legionellabesmetting van afgelopen week is een zoveelste incident in een lange rij van missers. Krijnen noemt het onvoorstelbaar dat dit nota bene hier gebeurt. “Immers iedere organisatie in Nederland weet hoe hier mee om te gaan. En juist de zwembaden behoren hier specialist in te zijn.” Hij vraagt zich af of de voorgeschreven regels wel zijn aangehouden en wil daar duidelijkheid over.

In een tweede brief somt het raadslid op wat er allemaal mis ging na de heropening en hij benoemt nog eens hoe vervelend het is voor zowel mensen persoonlijk als voor clubs die leden verliezen en hun activiteiten niet kunnen houden. Dat het proefzwemmen onder medische begeleiding gepland was geeft hem ook te denken. Is het ethisch en medisch dan wel verantwoord, vraagt hij zich af.

Er zijn veel andere vragen, zoals over water- en luchtkwaliteit, ook nog altijd niet beantwoord. Daar wil zijn partij zo snel mogelijk helderheid over. Tevens meldt hij dat er te weinig met externe experts is gekeken naar de aanpak van alle problemen. Even is er door het college gesproken over het weer overkappen van De Melanen. Daar bleef het op dat moment bij. Samen0164 vraagt zich af of dat nog serieus wordt overwogen en wil ook weten in hoeverre mensen met abonnementen en groepen of clubs schadeloos worden gesteld.