Raad wil meer regie op De Schelp en steunt motie PvdA, LL, SP, SAMEN0164

Met de steun van coalitiepartij GBWP haalde de motie van vier oppositiepartijen een krappe meerderheid van één stem in de raad. Wethouder Stinenbosch had de motie overigens ontraden. 

BERGEN OP ZOOM –  De Bergse raad is dinsdagavond in een spoeddebat akkoord gegaan met een voorstel van PvdA, Lijst Linssen, Samen 0164 en SP om méér grip te krijgen op de bedrijfsvoering van het door problemen getergde zwembad De Schelp. Daarbij zouden de wethouders de onderlinge taken dienen te herschikken en moeten ze een actieplan opstellen voor alternatieve voorzieningen bij De Melanen. Verder vraagt de raad het college om te onderzoeken of de BV-vorm wel de juiste constructie is voor het beheer van De Schelp. Ook de uitkomsten van het lopende raadsonderzoek naar De Schelp, waarvan de uitkomsten in december verwacht worden, zouden daarbij betrokken moeten worden. Met name dit laatste punt bleek voor GBWP van belang om de motie te steunen. Dankzij de steun van GBWP is de motie met 16 vóór en 15 tégen aangenomen, hoewel wethouder Stinenbosch de motie had ontraden.

Wethouder Annette Stinenbosch verdedigde in het spoeddebat de werkwijze van het zwembad en vertrouwt op de externe experts (“Een zwembad is een héél moeilijk systeem”) maar gaf wel ruiterlijk toe dat ze als wethouder té laat de raad over de gang van zaken heeft geïnformeerd. “Dat is niet goed gegaan en had anders gemoeten.” Gezondheidsklachten van medewerkers en bezoekers neemt ze zeer serieus, zeker omdat twee personeelsleden ziek thuis zitten. Daarom gaat het zwembad pas open als de aard van de klachten is gevonden. Echter, wat de prikkende ogen betreft: “Dat hoort nu eenmaal bij een chloorzwembad. Van chloor krijg je last van je ogen.”

PvdA: Bezoekers en personeel hadden nooit risico’s mogen lopen

De indieners van de motie hadden om een spoeddebat gevraagd nadat duidelijk werd dat De Schelp voorlopig nog gesloten blijft omdat niet duidelijk is waar de gezondheidsklachten van medewerkers en bezoekers vandaan komen.  “Hoe kan het in vijf weken zó fout gaan”‘, zegt Joey van Aken (PvdA) en hij noemt het handelen van het college ‘laakbaar’. De klachten over hoofd- en oogpijn waren niet onbekend, stelt hij. “Wat ons betreft hadden de bezoekers en medewerkers nooit risico’s moeten lopen. U had als college moeten ingrijpen. En waarom heeft u de raad niet eerder geïnformeerd?” Of de verantwoordelijkheid nu wel of niet bij de BV ligt: de politieke verantwoordelijkheid ligt bij de wethouder. “Zijn er wel voldoende checks and balances?” Een zwembad moet veilig, adequaat en toekomstbestendig zijn.”

Lijst Linssen: Al in 2002 gewaarschuwd voor financiële risico’s BV

Ton Linssen betreurt het dat het lopende onderzoeksrapport naar de bouw en beheersmissers van het zwembad niet openbaar is gemaakt. “Daar staan veel zaken in die van toepassing zijn op het debat”, stelt Linssen. “Het rapport is er, het ligt klaar.” Het gemeentebestuur heeft in zijn ogen grote risico’s genomen in 2002. Dat jaar is de BV-constructie gevormd, waarbij het zwembad volgens toenmalig wethouder Cees van der Weegen ‘op afstand is gezet van de gemeente maar niet wordt geprivatiseerd’. “De BV is geen beschermd instituut”, aldus Linssen. “In tegendeel, u bent de pisang. Zet het niet op afstand, omdat het ons in de toekomst veel zal gaan kosten”, sprak Linssen toen al in de raad. Het bleken profetische woorden te zijn. “We kunnen naar de maan, maar problemen met het zwembad kunnen we niet oplossen.”

Samen 0164: College niet daadkrachtig gehandeld

Reinoud Krijnen van fractie Samen 0164 haalt de woorden van de wethouder aan, die ze sprak tijdens de heropening van De Schelp op 2 september: “We hebben het mooiste zwembad van de regio”. Als je bezittingen hebt, heb je te zorgen dat deze in goede staat zijn. Helaas is de realiteit anders, zo constateert Krijnen: “Het onbreekt aan crisismanagement en er is niet daadkrachtig genoeg door het college gehandeld.” Dit is niet het enige zwembad in Nederland, zegt hij. “Er lopen meer deskundigen rond. Maak daarvan gebruik.” Je mag er bij een renovatie vanuit gaan “dat het zwermbad als nieuw wordt opgeleverd.” Hij voorziet dat De Schelp in de kerstvakantie nog gesloten zal zijn. “Dat moeten we niet willen, zet alles op alles om dit te voorkomen.”

SP: Publiek vertrouwen is in het geding

“De soapserie gaat maar door”, verzucht Theo de Jong (SP). “Met de gezondheid van mensen speel je niet”, zegt hij. “Er zouden geen regels zijn rondom luchtbehandeling in zwembaden”, zo haalt hij de beantwoording van het college aan op eerder gestelde technische vragen. Maar is dat werkelijk wel zo? En krijgen de abonnementhouders geld terug, en wordt bekeken of ontwerpers aansprakelijk gesteld kunnen worden? Het gaat om het publieke vertrouwen in zwembaden in het algemeen.”

GBWP: Lopend onderzoeksrapport betrekken bij evaluatie BV-constructie

Aydin Akkaya (GBWP) vraagt zich af hoe de indieners de verandering van de portefeuille voor ogen hebben voor wat betreft “in gesprek gaan” over de herverdeling van de portefeuilles. “Met wie moet dat gesprek gevoerd worden?”, zo vroeg Akkaya aan de indieners. “Het hele dossier ligt nu bij één wethouder. En dat is niet handig”, zo reageert Van Aken. GBWP blijft echter moeite houden met het aanvankelijke bepaling in de motie om een nieuw onderzoek uit te voeren naar de BV-constructie van De Schelp. Uiteindelijk weet Akkaya de indieners  te overtuigen de motie aan te passen en het lopende onderzoek te betrekken bij het plan. Daarmee kan zijn fractie het voorstel alsnog steunen.

D66: Egotripperij van LL en Samen 0164

Carinne Elion (D66: “We begrijpen dat het ongelofelijk teleurstellend is dat het zwembad nu weer dicht is. Maar het vraagt een serieuze aanpak. De betogen van Lijst Linssen en Samen 0164 getuigen van dezelfde ‘egotripperij’ die de motieopstellers juist het college verwijten, stelt Elion. Er worden verdachtmakingen geuit zonder dat die hard gemaakt kunnen worden. “Waar het om gaat, is of het college goed heeft gehandeld. De motie loopt vooruit op de onderzoeken die we nog krijgen. Waar ligt de grens van politiek-bestuurlijke uitvoering enerzijds en de bedrijfsmatige uitvoering anderzijds.”

CDA: Eerst kijken naar oplossingen en dan naar aansprakelijkheid

“Techniek laat ons wel eens in de steek”, merkt Hans-Peter Verroen (CDA) op over de storingen bij De Schelp. “Zo gaat dat nu eenmaal. Maar wat ons níet in de steek laat, is het meten van technische waarden. We hebben pech, maar er is goed gehandeld en er zijn passende maatregelen genomen. Dat vinden we prima want dat getuigt juist van verantwoordelijkheid”, stelt Verroen. “Laten we eerst naar de oplossingen kijken en dan pas naar aansprakelijkheid.”

Steunpunt BoZ: geen behoefte aan motie

Steunpunt BoZ vindt het niet aan de orde om een actieplan en een onderzoeksplan in te stellen en heeft ook vragen bij herverdeling van de collegetaken. “Daarom steunen we de motie niet”, aldus raadslid John Voets.

BSD: Problemen gaan terug naar ontwerp van De Schelp

“Zijn de problemen eigenlijk wel technisch van aard? Of zit het in het ontwerp van het gebouw?” Die vraag oppert Louis van der Kallen (BSD) tijdens de vergadering, Het ontwerp is drie keer aangepast. “Het getuigt van onmacht dat het college doorverwijst naar de BV. De gemeente is immers 100 procent eigenaar en de BV is niet deugdelijk ingericht met een raad van commissarissen en een vorm van toezicht.” Het college is verantwoordelijk van elke gemeentelijke dienstverlening, ook van taken die op afstand zijn gezet. Van der Kallen steunt de motie niet, omdat het verdelen van de portefeuille een interne college-aangelegenheid is.

GroenLInks: vooruitkijken naar de toekomst

Selin Karar (Groen Links): “De sluiting was nodig omdat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Maar laten we vooral het college de ruimte geven voor méér duidelijkheid en hoe ze de verantwoordelijkheid ziet over het handelen van de BV. We kunnen lang door blijven praten hoe het allemaal is gelopen maar wij willen vooral kijken naar de toekomst: hoe kunnen we dit voortaan voorkomen en wat kunnen we doen om het imago te verbeteren. En te zorgen dat de communicatie soepel verloopt.”

VVD: Oprechte en terechte zorgen

Het zijn oprechte, terechte zorgen die de motieopstellers voor ogen hebben – aldus Joost Pals (VVD). “Voor onze fractie is van belang, dat er geen signalen zijn gemist en genegeerd om het zwembad te sluiten. Waar we duidelijkheid over willen hebben, is het moment waarop de medewerkers klachten kenbaar hebben gemaakt en het moment van de sluiting.”

Punt: Verbeterd chloorklimaat werkt niet

Gertjan Huismans (fractie Punt) merkt op, dat bij oplevering van het gerenoveerde bad is beloofd dat er ‘een verbeterd chloorklimaat’ zou komen. “Dan is het wel heel wrang dat juist hier de basis van het probleem ligt”, zegt hij. “We hopen dat de problemen snel zijn opgelost. Maar wat zijn de garanties voor de toekomst?”

Reactie college

“Vanaf de eerste dag dat het zwembad open was, is er geen enkel gevaar geweest voor gebruikers en het personeel”, zo benadrukt wethouder Annette Stinenbosch. “Drie keer per dag is de waterkwaliteit getest en alle keren zijn de metingen binnen de norm gebleven. “Vóór de heropening zijn er allerlei proeven en testen uitgevoerd. Als die niet goed waren geweest, waren we niet opengegaan.” Het luchtcirculatiesysteem heeft enige tijd nodig “om zichzelf in te regelen”, merkt ze op. Pas enige tijd ná de heropening kwamen de klachten aan de orde. “Het hoort nu eenmaal bij een chloorzwembad om last van de ogen te hebben. Dat is bij elk zwembad zo en zal altijd zo blijven.” Twee medewerkers hebben zich echter ziek gemeld, twee dagen vóór de sluiting op 13 oktober. Dat was voor het management ook de reden om pas open te gaan als de oorzaak is gevonden.