Raadslid Krijnen maakt zich zorgen over ambtenaren

kijkopbergenopzoom.nl 23-10-2020 (Remko Vermunt)

Raadslid Reinoud Krijnen (SAMEN0164) uit Bergen op Zoom maakt zich zorgen over de ambtelijke onrust op het stadskantoor. De lokale politicus constateert dat de werkdruk toeneemt: medewerkers voelen zich onzeker of ze hun baan kunnen behouden als gevolg van de bezuinigingsgolf. Daarom schrijft hij een brief aan het Bergse college van B&W.

Door: Han Verbeem

Volgens Krijnen is de reorganisatie volgens het Focusakkoord echter uit te voeren zónder gedwongen ontslagen. Zo komen dit jaar 70 banen via natuurlijk verloop te vervallen en door deze kans niet te benutten, zou het college de problemen voor zich uitschuiven – aldus Krijnen in zijn brief aan B&W. Ondanks de gesprekken die de fractievoorzitters de laatste tijd hebben gevoerd over de uitvoering van het akkoord, zijn er volgens Krijnen dit jaar nog geen mogelijkheden benut. Hij vindt bovendien dat er méér gebruik gemaakt moet worden van de expertise van de medewerkers.

Ambtelijke onrust

De nu ontstane ambtelijke onrust, waarover Krijnen nieuwsberichten in de media leest, heeft volgens hem te maken met onduidelijke communicatie én met een gebrek aan interactie. “Betrek álle ambtenaren bij het proces en niet alleen een groep van 200. Er werken ruim 650 mensen bij de gemeente. Organiseer samen met hen een gespreksbijeenkomst in De Maagd”, merkt Krijnen op

Aanbevelingen

Daarom vraagt de fractie van SAMEN0164 aan het college: “Wij nemen aan dat u de wijze waarop u met het Focusakkoord omgaat, tussentijds evalueert. Wat zijn de bevindingen, conclusies en aanbevelingen over de wijze waarop u de ambtelijke organisatie bij het Focusakkoord heeft betrokken?

Mobiliseren

Verder wil Krijnen weten wanneer men met álle ambtenaren in gesprek gaat over het Focusakkoord. En: hoe gaat het college de totale ambtenarij mobiliseren, om vanuit de interne organisatie een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het Focusakkoord? De fractie van SAMEN0164 stelt dat de organisatieontwikkeling een herverdeling van taken mogelijk maakt, waarmee een ongezonde werkdruk kan worden voorkomen. “Wat heeft u tot dusver hieraan gedaan”, vraagt Krijnen in zijn brief. “Welke maatregelen heeft u doorgevoerd om de werkomgeving veilig te laten zijn om verbeterkritiek mogelijk te maken?” Het raadslid wil binnen 30 dagen een schriftelijke beantwoording van zijn vragen.