Raadslid Krijnen over gevaarlijke fietsbrug over de Zoom: ’t is daar bloedlink!

(Redactie: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Raadslid Reinoud Krijnen (Samen0164) maakt zich grote zorgen over de verkeersveiligheid op en bij de fietsersbrug over de Zoom. Volgens Krijnen is er sprake van een gevaarlijke gladheid, ondanks de maatregelen die de gemeente eerder heeft getroffen. Daarbij verwijst het raadslid naar recente ongevallen, die volgens hem direct te wijten zijn aan deze gladheid. “Het is daar echt bloedlink”, schrijft hij in een brief aan het college van B&W en eist dat de situatie snel wordt aangepakt.

Al eerder trok Krijnen bij het college aan de bel over de onveiligheid van de inmiddels 40 jaar oude fietsbrug, die door scholieren van en naar het Roncalli intensief wordt gebruikt. “In januari van dit jaar is de toplaag van het fietsgedeelte vervangen door kale planken”, schrijft hij. “Vele signalen uit de samenleving gaven aan dat de ontstane situatie levensgevaarlijk was en nu is dat weer het geval. De vervanging had te maken met een renovatie van de brug. Tijdens deze werkzaamheden bleek dat de balkenconstructie nader onderzocht moest worden en dat was in mei ingepland. Derhalve had men uit praktische overwegingen de antislip achterwege gelaten.”

Kippengaas

Om de ongewenste situatie op te lossen heeft Krijnen “twee weken lang intens gesproken met de ambtelijke dienst voordat er wat aan werd gedaan.” Uiteindelijk werd het fietsgedeelte overspannen met kippengaas, schrijft hij. “Immers, het ging om een tijdelijke situatie. En dat klopt, want een veegmachine heeft het gaas danig bewerkt dat het moest worden verwijderd.” Het raadslid veronderstelt dat de ambtenaren op het stadskantoor destijds dachten “dat het allemaal meeviel” en dat hij zich voor niets druk zou maken. “Het bordje ‘Het is glad bij regen’ is volgens de dienst voldoende”, merkt Krijnen op.

Route Zoomdam geblokkeerd

De werkelijkheid is anders, stelt Krijnen: “Want de brug is ook glad als het niet regent. Inmiddels zijn er deze week naar mijn weten al twee onnodige ongelukken gebeurd. De werkzaamheden aan de Noordzijde-Zoom maken de Zoombrug extra van belang, omdat de route naar de Zoomdam is geblokkeerd.”