Reinoud Krijnen op de bres voor gemeentelijke voorlichtingspagina: ‘Ook mensen die niet digitaal zijn’

Bergen op Zoomse Bode (Remko Vermunt redactie-foto)  26 mei  2021

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom stopt per 1 juli 2021 met het plaatsen van de gemeentelijke voorlichtingspagina’s in de Bergen op Zoomse Bode. Dat heeft het college op 11 mei officieel besloten. Maar, als het aan Reinoud Krijnen ligt, wordt dat besluit ingetrokken.

De gemeente wil vanaf 1 juli de officiële bekendmakingen publiceren via de website van de gemeente, de social-mediakanalen, via de e-mailservice van overheid.nl, in de app ‘Over uw buurt’ en op papier aan de balie van het stadskantoor. “Via een campagne op de voorlichtingspagina en andere gemeentelijke kanalen informeert het college de verschillende doelgroepen”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Maar, Reinoud Krijnen wil dat dat besluit per direct wordt ingetrokken. “Voor een deel van onze inwoners is de Bergen op Zoomse Bode een onontbeerlijk communicatiemiddel om op de hoogte te worden gehouden over gemeentelijke zaken”, stelt Krijnen. Daarnaast zijn er volgend het raadslid van SAMEN0164 genoeg inwoners die niet over de digitale vaardigheden beschikken én er zijn mensen die niet in staat zijn om op het stadskantoor een papieren versie van de voorlichtingspagina te halen.

Krijnen stelt dan ook middels een motie voor het besluit in te trekken en eerst in overleg te gaan met ouderenorganisaties, de stichting Toegankelijk Bergen op Zoom en stichtingen of verenigingen die mensen vertegenwoordigen die moeite hebben met digitale informatie. “Overleg dient te komen tot een verantwoord begeleidingstraject en tot een gefaseerd invoeringstraject.” Het resultaat moet een communicatieplan worden waarin wordt verantwoord op welke wijze voor alle inwoners en bedrijven gemeentelijke informatie toegankelijk is.