SAMEN0164: Kom in actie voor de Kaai!

Halsterse Krant, 27-10-2021 (Dennis Loenhout)

brief aan college september 2021

antwoord van college op brief SAMEN0164

BERGEN OP ZOOM – Terwijl hij kijkt naar de honderden helwitte zandzakken die sinds kort in het water van de Oude Binnenhaven in het Bergse centrum staan, kan raadslid Reinoud Krijnen zijn ergernis nauwelijks verbergen: “Toen ik dit zag was mijn bloeddruk ongeveer 200.” Krijnen roept het college op tot betere communicatie en actie.

Reinoud Krijnen is niet de enige die niet te spreken is over de Big Bags met zand die in het water aan de Noord- en Zuidzijde Haven zijn geplaatst om de kademuren te stutten. Ook bewoners zijn op zijn zachtst gezegd “not amused”. Meerdere brieven wijdde raadslid Krijnen aan het probleem van de instabiele kademuren aan de Noord- en Zuidzijde Haven, een motie om binnen de gemeenteraad de opties te bespreken werd aangenomen, maar een dag later stonden de zandzakken er ineens. “Een noodverorderning, onvermijdelijk voor de veiligheid, dat kreeg ik te horen”, zegt Krijnen, “allemaal prima, maar waarom is de gemeenteraad daarover niet fatsoenlijk geïnformeerd? Waarom is dit niet met omwonenden besproken? En als die kademuren zo instabiel waren, waarom hebben die zandzakken – die 1000 kilo per stuk wegen – dan op de kade gestaan voor ze in het water werden geplaatst door een tonnen wegende vrachtwagen die óók op de kade stond? Als de veiligheid echt in het geding was, was dat volgens mij nooit gebeurd.”

Krijnen ergert zich aan het gebrek aan communicatie, en het gemak waarmee de gemeente zich lijkt neer te leggen bij de aanname dat de zandzakken tenminste tot 2023 zullen blijven. “Ik heb kritiek, maar ik wil ook zoeken naar oplossingen”, zegt hij, “de Erfgoeddeal kan de oplossing van ons probleem zijn. Via dat initiatief, dat erfgoed wil behouden in een veranderende wereld, kan Bergen op Zoom aanspraak maken op een aanzienlijke subsidie. Als we optrekken met het Waterschap en goed kijken naar zaken als hittestress en de waterkwaliteit zou de wens om de Gedempte Haven weer te openen kunnen worden gerealiseerd en kunnen de kademuren binnen hetzelfde project worden aangepakt. Maar dan is haast geboden, de aanvraag moet eind januari binnen zijn. Ik vind het jammer dat een raadslid zo’n oplossing moet aandragen. Ik verwacht dat ons college pro-actief is en hier zelf mee komt, in plaats van schouderophalend te accepteren dat deze zandzakken nog jarenlang het straatbeeld ontsieren! Want daarmee doe je niemands bloeddruk een plezier.”