SAMEN0164 wil rotonde bij kruising Zuiderdreef-Markiezaatsweg

Bergse Bode  21 mei  2019 (Remko Vermunt)

BERGEN OP ZOOM – Reinoud Krijnen van de politieke partij Samen 0164, wil dat het gemeentebestuur werk maakt van de onveilige kruising Zuiderdreef-Markiezaatsweg.

Volgens Krijnen heeft het college van burgemeester en wethouders erkend dat de kruising onveilig is. “Omdat u overgaat tot tussentijdse maatregelen zoals het plaatsen van een smiley, omdat er veel te hard wordt gereden op de Markiezaatsweg en het buiten gebruik stellen van een voorsorteerstrook om meer ruimte te geven aan auto’s op de middenstrook.”

Toch is Krijnen niet tevreden met deze maatregelen. “Wanneer u op locatie gaat kijken, is het laatste punt slechts een optisch element. Immers er kan niet meer ruimte worden gecreëerd dan er feitelijk is.”

De huidige situatie is volgens Krijnen onacceptabel, het belemmerd het fietsverkeer en maakt het bovendien onveilig. “Mocht u voor een duurzame structurele oplossing willen kiezen, dan adviseert Samen 0164 een rotonde aan te leggen. Deze is tevens toekomstgericht, omdat het uitkijkpunt aan de overzijde van de Zuiderdreef in de toekomst meer bezoekers zal gaan trekken.”