Politieke gesprekken en debatten

Op woensdagmiddag 9 maart nam Reinoud Krijnen deel aan het verkiezingsdebat van de OOBoZ in de Raayberg. Thema’s die ter sprake kwamen waren WMO, mobiliteit, belangen voor ouderen.
Op woensdag 9 maart was er een politieke avond in Gebouw T over cultuur. Helaas waren hier slechts negen  partijen voor uitgenodigd om aan tafel te zitten. SAMEN0164 was wel aanwezig en na afloop was er ruimte om in gesprek te gaan.
Op dinsdag 8 maart organiseerde de wijkcommissie De Bergse Plaat een politieke avond ter gelegenheid van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Van de Plaatbewoners ontvangen vragen werden samengevoegd en vanuit enkele kernwaarden van de wijkcommissie (Duurzaamheid, Veiligheid, Leefbaarheid, Zwerfvuil) voorgelegd aan de politieke partijen. Daarna was er nog gelegenheid voor vragen vanuit het aanwezige publiek.
Op maandag 7 maart was het scholierendebat in ’t Rijks. Vanuit SAMEN0164 nam Harm Huijsmans (plaats 5) deel aan het debat.
Op maandagavond 7 maart nam Reinoud Krijnen deel aan het politieke gesprek met sportverenigingen dat gehouden werd in het clubgebouw van tennisvereniging Smash.