‘Eén meldpunt voor daklozen’

Halsterse/Zuidwestkrant 20 februari 2021 (foto Dennis van Loenhout)

HALSTEREN – REGIO – ‘Brede Aanpak Dak- en Thuisloosheid Centrumgemeente Bergen op Zoom moet nog van de grond komen. Een beschermd woonlocatie voor circa 20 à 25 mensen met een dubbele diagnose, een aparte woonvoorziening voor zwerfjongeren of de verbouwing van de huidige opvanglocatie zijn dan ook nog niet geregeld.’

‘Ook de preventieve aanpak cq. vroeg signalering van schulden om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet moeten worden verbeterd, alsmede de doorstroming in de tijdelijke 24-uur opvang’, stelt raadslid Reinoud Krijnen van fractie SAMEN0164 in een brief aan B en W.

‘Bovenstaande is op korte termijn niet voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat veel dak- en thuislozen in onze gemeente op straat of in de bossen verblijven. We hebben hier te maken met ca. 150 mensen die in onze Centrumgemeente in deze situatie verblijven.

Advies

De heer Ligtenberg (soepproject) maakt zich samen met het Leger des Heils ernstige zorgen over deze mensen. Vooral omdat een beperkt aantal van deze mensen in beeld is bij de reguliere opvang. Ook geeft mevrouw de Jongh (Daklozenopvang) aan dat de zorgmijders moeilijk zijn te bereiken.

De heer Ligtenberg geeft aan dat één apart meldpunt voor daklozen onontbeerlijk is, wil je al deze mensen in beeld krijgen. Dit meldpunt is dan bedoeld om niet alleen te signaleren wanneer er sprake is van overlast, maar ook als vanuit de samenleving zorgen zijn om het wel en wee van deze mensen. Naar aanleiding van zo’n melding kunnen zorg verlenende instanties in contact treden met de betreffende dakloze(n) en een traject inzetten naar een “genormaliseerd” leven.’

‘Gaat u het advies van de heer Ligtenberg opvolgen om dit meldpunt in te richten en zo ja, hoe gaat u daar bekendheid aan geven? Mocht u dit niet nodig vinden, dan horen wij graag waarom en hoe u dit dan nu heeft geregeld’, zo vraagt Krijnen aan het college.