Verkeersveiligheid op centrumring wordt dit jaar verbeterd; extra surveillance op vrachtwagenverbod

Bergse Bode 10 februari 2021 (redactie Remko Vermunt, foto politie)

BERGEN OP ZOOM – In het afgelopen jaar zijn er 53 boetes uitgedeeld aan overtreders van het vrachtwagenverbod in de binnenstad van Bergen op Zoom. Dat laat de gemeente Bergen op Zoom weten op vragen van Reinoud Krijnen. Dit jaar nog wil de gemeente drie kruisingen reconstrueren en oversteekeilanden aanleggen om in ieder geval de verkeersveiligheid te verbeteren op het traject Antwerpsestraatweg, Auvergnestraat tot aan de van Konijnenburgweg.

De reconstructie van de drie kruisingen stond eigenlijk op de planning voor 2020, maar door de uitgavenstop van de gemeente Bergen op Zoom werd dit project tijdelijk ‘on hold’ gezet. “Hierdoor is het project met minimaal één jaar vertraagd. Nu de uitvoering in 2021 belegd is, wordt er uitvoering gegeven aan de aangenomen moties”, aldus de gemeente. Het project wordt nu technisch voorbereid door het ingenieursbureau, zodat er in 2021 uitvoering gegeven kan worden aan de reconstructie van de drie kruisingen, inclusief de ingang van het Pastoor Joorenplein. Als alles meezit, kan er in juni 2021 gestart worden.

Op dit moment wordt de centrumring in de surveillanceronde van basisteam Bergen op Zoom meegenomen. In 2020 is er minimaal 53 keer proces verbaal opgemaakt voor overtreders van het vrachtwagenverbod. Tevens is toegezegd dat vanaf medio april 2021 door team verkeershandhaving van politie (een specialistische eenheid gericht op verkeersovertredingen) meerdere controles gehouden gaan worden op de centrumring aangaande het vrachtwagenverbod. Dit is ondersteunende handhaving, met specifieke verkeerskennis, vanuit een specialistische eenheid, die ter aanvulling wordt geboden op de surveillancerondes van het basisteam.