Staan we in de startblokken voor opening terrassen?

HALSTEREN/BERGEN OP ZOOM – ‘De meeste besmettingen vinden plaats in overdrukke settingen, waarbij fysieke genegenheid plaatsvindt. Ook bij overmatig gebruik van alcohol is de kans groot om zich aan de hygiëne regels te houden. Om deze redenen heeft de overheid de horeca gesloten en u handhaaft hierop”, stelt Reinoud Krijnen (SAMEN0164) in een brief aan het college van B en W.

‘Echter de sociaal maatschappelijke effecten van deze maatregelen zijn mede door de lange duur ongewenst. Het wordt tijd dat er gekeken wordt naar wat er wel mogelijk is. Dit is van groot belang. Niet omdat wij voorzien dat medio maart met de verkiezingen de avondklok eraf gaat, maar ook omdat met het komen van het voorjaar de mensen elkaar buiten gaan ontmoeten. Dit gaat u niet tegenhouden om diverse redenen. Het is van groot belang dat u met de horeca afspreekt op welke wijze de terrassen COVID-proof open kunnen. Zodra dit weer kan moet dit zijn geregeld. Kortom: staan wij in de startblokken? Aandachtspunt is dat handhaving op een zeer menselijke manier de ondernemers helpt dat deze COVID-afspraken worden nagekomen.

Op deze manier kunt u de tien extra toezichthoudende ambtenaren op een positieve manier de ondernemers laten bijstaan. Er is dan geen sprake meer van ondernemers pesten, maar samen staan voor een goede zaak namelijk; kunnen ondernemen en leven in deze crisis. Alle commitment is er om dit voor elkaar te krijgen. De horeca doet een noodkreet. De situatie is voor hen nauwelijks houdbaar. Velen zien zich gedwongen om tegen alle regels in de terrassen te openen. Hier moet met de menselijke maat mee worden omgegaan. Een goed voorbeeld is dat in het vorige weekend op het Raedthuysplein te Hoogerheide versnaperingen bij de horeca konden worden gekocht en buiten op het plein konden worden genuttigd.Er werd alleen toegezien dat men zich aan de 1,5 meter afstand hield. Een randvoorwaarde is dat de inrichting van pleinen goed is geregeld samen met betrokkenen.’

SAMEN0164 vindt dat nu al alle terrassen COVID-proof moeten zijn georganiseerd en stelt hier vragen over aan het college van B en W.

Reinoud Krijnen, raadslid gemeente Bergen op Zoom