PvdA, LL, SAMEN0164 en SP eisen spoeddebat over sluiting De Schelp

Kijkopbergenopzoom  29-10-2019 (Tekst: Han Verbeem, foto: Pixabay / Florian Pircher)

Aanleiding voor het spoeddebat is de brief die de vier fracties op vrijdag 25 oktober ontvingen van het college, met daarin een tussenbericht over de sluiting van zwembad De Schelp per 13 oktober. 

BERGEN OP ZOOM – De gemeenteraadsfracties van PvdA, Lijst Linssen, SAMEN0164 en SP willen een spoeddebat in de raad over de sluiting van zwembad De Schelp. De acht raadsleden dienen gezamenlijk een verzoek in bij de griffie voor een extra raadsvergadering. Volgens de Gemeentewet moet de burgemeester zo’n verzoek inwilligen als minimaal zeven raadsleden om z’n debat vragen vragen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer dit debat zal plaatsvinden; de komende weken is de raadsagenda al gevuld met bijeenkomsten rondom de Begrotingsbehandeling.

Aanleiding voor het spoeddebat is de brief die de vier fracties op vrijdag 25 oktober ontvingen van het college, met daarin een tussenbericht over de sluiting van zwembad De Schelp per 13 oktober. Het bad is sindsdien gesloten voor het publiek vanwege technische storingen. “In het tussenbericht wordt gemeld dat na de opening van het gerenoveerde zwembad De Schelp medewerkers en bezoekers klaagden over prikkende ogen en hoofdpijn”, zo schrijven de partijen in hun verzoekschrift dat dinsdagmiddag naar de raadsgriffie is gezonden. “Voor het college en de directie van zwembad de Schelp was dit geen directe aanleiding de zwembaddeuren te sluiten voor publiek.”

Bezoekers en personeel liepen onnodig risico

De bezoekers en personeel hadden nooit onnodig risico moeten lopen, zo benadrukken de fracties. “Bovendien zijn wij als raad hierover nooit geïnformeerd, maar personeelsleden en bezoekers ook niet.” De vier raadsfracties vinden dat de bezoekers na de heropening van het bad, begin september, niet blootgesteld hadden mogen worden aan risico’s. “Zwembad de Schelp moet in onze ogen veilig, adequaat en toekomstbestendig zijn. Middels een extra raadsvergadering willen wij opheldering over de gang van zaken.”

Vragen aan het college van B&W

Voorafgaand aan het debat willen de indieners van het spoeddebat van het college bovendien eerst antwoord op een aantal vragen. Zo willen de raadsleden weten, welke veiligheidsprotocollen normaliter worden toegepast bij zwembad de Schelp op het moment dat er (gezondheids)klachten van bezoekers; en medewerkers binnenkomen. “Zijn deze veiligheidsprotocollen daadwerkelijk toegepast”, zo vragen ze in hun verzoekschrift. En: “Welke acties zijn er ondernomen direct nadat de eerste meldingen zijn binnengekomen?” De vier fracties willen verder van het college weten, of op grond van de veiligheid van bezoekers en medewerkers, ook overwogen is om direct tot sluiting over te gaan en niet vijf weken daarmee te wachten. “Zo nee, waarom niet?”

Zijn er wel voldoende controles uitgevoerd?

Ook vragen de briefschrijvers zich af of bij de recente verbouwing van De Schelp wel voldoende testen zijn uitgevoerd om de veiligheid te controleren: “Waaruit bestonden deze testen?” En op welke manier heeft de directie van zwembad De Schelp met het college overleg gevoerd, zo vragen ze. “Wat waren daarbij de bespreekpunten en wilt u ons daar over inhoudelijk informeren”, aldus de vier raadsfracties. “Is er bijvoorbeeld direct advies uitgebracht om tot sluiting over te gaan?” Tenslotte merken de raadsleden op dat de recente herstelwerkzaamheden wel érg lang duren. “Waarom is ruim twee weken na sluiting van zwembad de Schelp nog geen adequate oplossing gevonden voor het probleem?”