Raadslid Reinoud Krijnen: Stapje in goede richting

Halsterse Zuidwestkrant 29 dec 2020 (foto en redactie Dennis van Loenhout)

HALSTEREN – Nu de voorgenomen OZB-verhoging van 25% van de baan is, en het Bergse college haar pijlen richt op het afslanken van het ambtenarenapparaat, gebeurt eindelijk waar het Halsterse SAMEN0164-raadslid Reinoud Krijnen al lange tijd op hamert. Hij spreekt van een “stapje in de goede richting” en hoopt op meer daadkracht en reflectie.

“Met wat er besloten is rondom de bezuinigingen ben ik blij”, zegt Krijnen, “maar ik maak me wel zorgen over de wijze waarop het allemaal gebeurt. Tot nu toe zijn de bezuinigingen zonder veel omzicht over de samenleving uitgestort. Dat is de omgekeerde wereld, zo laat je zien dat je vindt dat de mensen maar naar de gemeente moeten komen in plaats van andersom. De gemeente lijkt soms te denken dat ze alles goed doet, en toont weinig reflectie. Fouten worden verbloemd, niet toegegeven. Daar valt nog veel winst te behalen.”

Haalbaar

Die winst is figuurlijk, en zit ‘m vooral in het gevoel dat inwoners hebben bij de bezuinigingen die de gemeente Bergen op Zoom noodgedwongen doorvoert. Dat de letterlijke – financiële – winst daarbij niet in het verhogen van de gemeentelijke belastingen, maar in het eigen ambtenarenapparaat zit, roept Reinoud Krijnen al langere tijd. Onlangs nog kreeg hij bijval van Bergenaar Ruud Elst, die als inspreker en met nauwelijks verholen woede en verbazing wees op de besparing die een inkrimping van het ambtenarenapparaat zou kunnen opleveren. In zijn berekening kwam hij op een besparing van 3,5 miljoen euro bij een inkrimping van 10%. Makkelijk haalbaar, denkt Krijnen.

Efficiënt

“Als je de organisatie efficiënter maakt zijn er minder mensen nodig”, zegt hij. “Gedwongen ontslagen zijn absoluut onnodig: in het komende jaar is het geschatte verloop alleen al zo’n 35 fte en eindigt voor in totaal 30 fte aan tijdelijke dienstverbanden. Daarmee bereik je een krimp van zo’n 65 fte, en als je weet dat de gemiddelde ambtenaar zeker 50.000 euro kost, dan is de besparing enorm, zonder dat de gemeente één medewerker gedwongen hoeft te ontslaan. Een efficiënte organisatie kan bovendien de juiste informatie tijdig aanleveren, zodat de raad goed beslagen ten ijs komt als er beslissingen genomen moeten worden. En een gemeente die bij bezuinigingen eerst naar zichzelf, en dan pas naar de burger kijkt zendt een goede boodschap uit.”

Affiniteit

Krijnen trekt op met de collega’s van GBWP en VVD om het zakencollege scherp te houden, en hen te bewegen het goede te doen. “Er is een grote wil om fouten uit het verleden goed te maken”, zegt hij, “en naarmate het zakencollege langer zit, zie je het begrip voor en de affiniteit met Bergen op Zoom groeien”, zegt Krijnen, “en dat is gunstig, natuurlijk ook voor Halsteren.” Ook voor zijn eigen kern springt Krijnen op de bres. Over het voorstel om parkeerbelasting in te voeren in het dorpshart is hij kort: “Dat gaat niet gebeuren. Ik vind dat een heel slecht plan en GBWP en de VVD staan achter me. Het is slechts een voorstel in het focusakkoord, niet al die voorstellen moeten realiteit worden. Maar afslanken van het ambtenarenapparaat, dat is wél een goed idee.”